Quy định chính sách

1. Chính sách vận chuyển, giao nhận

 • Sau khi khách hàng được xác nhận đơn hàng qua điện thoại thì đơn hàng sẽ được chuyển cho bộ phận kho xuất hàng.

 • Bộ phận kho chuyển cho bộ phận giao hàng.

 • Bộ phận giao hàng chịu trách nhiệm giao hàng và thu tiền trực tiếp.

 

2. Quy định và hình thức thanh toán

 • Mua hàng trực tiếp tại cửa hàng: Quý khách có thể mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

 • Mua hàng online: Quy trình dành cho người xa điểm bán, không thuận tiện đi mua

 • Người mua hàng điền thông tin vào form đặt hàng

 • Công ty (quản trị website) nhận được thông tin của khách hàng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng để xác nhận đơn hàng. Nếu khách hàng hủy đơn hàng thì đơn hàng sẽ được hủy.

 • Sau khi khách hàng xác nhận đơn hàng qua điện thoại thì đơn hàng sẽ được chuyển cho bộ phận kho xuất hàng.

 • Bộ phận kho chuyển cho bộ phận giao hàng

 • Bộ phận giao hàng chịu trách nhiệm giao hàng và thu tiền.

 • Những đơn hàng từ 3 hộp trở lên sẽ được hỗ trợ phí vận chuyển.

 

----------------------