tổng quan táo bón ở trẻ em
07/05/2023
Táo bón là rối loạn tiêu hóa rất phổ biến, ảnh hưởng đến 30% trẻ em và thường phát sinh vào khoảng thời gian chuyển sang giai đoạn ăn dặm, tập đi vệ…
----------------------